فیلم حمله به سفارت ایران

این فیلم عده ای را نشان می‌دهد که در سال 2010 با حمله به سفارت جمهوری اسلامی در لندن اقدام به شکستن شیشه های ساختمان و خودروهای کارکنان ایرانی می‌کنند و پلیس انگلیس هیچ حمایتی از سفارت کشورمان نمی کنند.