اهمیت حضور بسیج در فضای مجازی

فناوری ارتباطات و اطلاعات و انقلاب كامپیوتری و اینترنتی، در چند سال اخیر تغییرات وسیع و سریعی در جنبه های مختلف زندگی جوامع اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی پدید آورده است. 
فناوری ارتباطات و اطلاعات و انقلاب كامپیوتری و اینترنتی، در چند سال اخیر تغییرات وسیع و سریعی در جنبه های مختلف زندگی جوامع اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا سیاسی پدید آورده است. به گمان بسیاری از اندیشمندان، تأثیرات شگرف این پدیدة نوین قرن معاصر در امنیت و استقلال ملی تا به آنجا است كه كشورهای پیشتاز این عرصه، فاتحان جهان نوین و بهره مندان، نتیجه دستاوردهای بشری خواهند بود و آن دسته از كشورها كه از این مهم غافل باشند، در زمرة مغلوبان این دوره از تاریخ محسوب گشته، منابع آنها دستخوش تاراج گردیده و سرنوشتشان توسط دیگران رقم خواهد خورد. از این رو، ورود توانمند به این عرصه، دیگر یك انتخاب نبوده و الزامی تاریخی است.در طی 30 سال گذشته انقلاب اسلامی ایران، همواره با انواع جنگ های دشمن مورد تهاجم قرار داشته است. جنگ سیاسی، نظامی، روانی، نامتعارف و سلاحهای بیولوژیك استفاده از عوامل داخلی و ضد انقلاب تحریك همسایگان و دشمنان خارجی، اما دشمن همچنان در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی است و از هر روزنه و با هر دسیسه و نقشه ای به دنبال اهداف خویش است و در آخرین اقدام به طور رسمی جنگ نرم را در عرصه های جدید مانند فضای مجازی طراحی و به اجرا گذارده است. كمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریكا در لایحه بودجه سال 2010 پنتاگون برای براندازی نرم و شبكه سازی اینترنتی بودجه 55 میلیون دلاری تصویب كرد، این بودجه و سیاست های مندرج در آن، بیانگر تغییر عملی، رویكرد جنگ سخت به جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

دشمنان سعی می كنند با تمركز بر مسائل فكری، ایدئولوژیك و فرهنگی و در واقع با گشودن جبهه جنگ نرم، به اهداف خود برسند. طبیعتاً راه مقابله با جنگ نرماین است كه درك كنیم كه این هم یك نوع جنگ است. آیه 194 سوره بقره می فرماید: «فمَن اعْتَدی عَلیكمفاعْتَدوا علیه بِمثل ما اعتَدی عَلیْكم»؛ یعنی وقتی دشمنان با شما وارد جنگ شدند،شما هم با آنها مقابله به مثل كنید.
اگر جنگ، جنگ نظامی است باید از طریق نظامی وارد شد؛ «و أعِدّوا لهم ما اسْتَطعتم مِن قُوّة». اگر جنگ، جنگ اقتصادی است،به همان شیوه و اگر جنگ، جنگ فرهنگی و فكری است، باید مقابل به مثل ما هم به همان صورت شكل بگیرد. امروزه با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات مانندسخت افزار، نرم افزارها، سایت ها، وبلاگ ها و ...، این تأثیرگذاری از سوی آنهاراحت تر اعمال می شود و در واقع می توان گفت در حوزه فناوری اطلاعات مقابله با دشمن، مانندبازی فوتبال در زمین حریف است؛ چرا كه از تماشاچیان گرفته تا آب معدنی در رختكن توسط حریف قابل تغییر است و چنانچه قواعد بازی در حوزه فضای مجازی را بلد نباشیم، قطعاًكل كارزار را واگذار خواهیم كرد.
میدان افكار مردم و مومنین، عرصه كارزار امروز است. امروز در یك میدان جنگ و كارزار حقیقی قرار داریم. این كارزار فكری به هیچ وجه به زیان ما نیست، به سود ماست. اگر وارد این میدان شویم و آنچه كه نیاز ماست از مهمات تفكر اسلامی و انبارهای معارف الهی و اسلامی بیرون بكشیم و صرف كنیم، قطعاً برد با ماست، لیكن مساله این است كه ما باید این كار را بكنیم.(مقام معظم رهبری در جمع طلاب كرمان 11/02/1384)
در این رابطه مقام معظم رهبری می فرمایند: «دشمن در جنگ نرم تلاش دارد با استفاده از ابزارهای فرهنگی و ارتباطی پیشرفته و باشایعه و دروغ پراكنی و با استفاده از برخی بهانه ها میان آحاد مردم ، تردید، بدبینی و اختلاف ایجاد كند.» در جای دیگر ایشان می فرمایند: «دشمن با استفاده از بهانه های مختلف، به جنگ نرم دست می زند و اهداف خود را دنبال می كند.» پر واضح است كه در جنگ نرم نیز همانند جنگ سخت دشمن از نقاط ضعف و آسیب ها ضربه كاری خود را وارد می كند. از این رو باید در مقام مقابله با تهدیدات و تهاجم دشمن آسیب ها را شناخت و با پیشگیری و مقابله با آن، زمینه را برای ورود یا ضربه دشمن از بین برد. برخی از عوامل زمینه ساز و عمده در جنگ نرم، همان آسیب های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و روانی است كه در جامعه و افراد وجود دارد و به صورت بالقوه بهانه هایی در دست دشمن هستند كه با استفاده از آنها و از طریق رسانه ها و ابزارهای پیشرفته ارتباطی و دروغ افكنی اذهان و اعتقادات و باورها ی مردم را مورد هجوم قرار می دهد و به جنگ نرم دست می زند و اهداف خود را دنبال می كند. مقابله با آسیب های فوق، نیازمند یك اراده ملی و فراگیر است كه تنها از سازمانی به گستردگی بسیج بر می آید. مقام معظم رهبری در همین ارتباط می فرمانید: « تا هنگامی كه بسیج است، هیچ تهدیدی متوجه نظام اسلامی نخواهد بود و این موضوع یك ركن اساسی است.» با توجه به تغییر و تحول در ساختار و ماموریت های بسیج و در سرلوحه قرار گرفتن موضوع جهاد علمی، سازندگی و خدمت به مردم در ماموریت های بسیج به نظر می رسد كه بهترین راه برای پیشگیری و مقابله با عوامل زمینه ساز جنگ نرم در بسیج فراهم شده باشد. این مهم علاوه بر اینكه به تقویت و تعمیق اثر گذاری بسیج در جامعه منجر خواهد شد. عملاً مقابله ای موثر در جنگ نرم است.

«اساس بسیج در جمهوری اسلامی، بر آگاهی است. در اینجا نظام جمهوری اسلامی هرگز نخواسته است عده ای بیایند و چشمهایشان را ببندند و با اطاعت كوركورانه و بی خبر از آنچه كه اتفاق می افتد، به میدان بروند و اسلحه ها را بكشند و بنای جنگیدن بگذارند. این را ما نخواستیم.... كسانی كه در جبهه های نبرد در هشت سال جنگ تحمیلی و قبل از آن و مقداری بعد از آن ایستادند و جنگیدند علی بصیرةٍ جنگیدند. مكرر در مكرر از زبانشان شنیدیم كه ما برای خاك نمی جنگیم ما برای یك وجب زمین نمی جنگیم ما برای اهداف و آرمان هایمان می جنگیم این همان معرفت است.»

اگر فرموده مقام معظم رهبری را نصب العین قرار دهیم كه هم اكنون كشور درگیر جنگ نرم است، دشمن در این جنگ قطعا متوسل به ابزارهای متعدد خواهد شد. مركز ملی ضدتروریسم آمریكا(NCTC)در ادبیات خود تهدیدات نرم را به چهارده عرصه تقسیم بندی كرده كه یكی از مهمترین آنها فضای سایبر(Cyber Space) است.

در جای دیگر ایشان می فرمایند: «ایشان اینترنت كه به وجود آمد، یك ابزار اختصاصی نبود ما هم میتوانیم از آن استفاده بكنیم یعنی یك راه دو طرفه است. اگر دشمن میتواند از علوم ارتباطات و از پیشرفتها و تازههای علمی این رشته استفاده كند، ما هم میتوانیم استفاده كنیم. از همان شیوههایی كه ضلالت منتشر میكنند، ما استفاده كنیم و هدایت را منتشر كنیم.»

با عنایت به تاكیدات فرماندهی معظم كل قوا باید تصریح كرد این نهاد مقدس با مجهز بودن به عنصر بصیرت همانطور كه در دوران دفاع مقدس از عهده ماموریت های حساس خویش بر آمد، اكنون نیز با مجهز شدن به سلاح فناوری اطلاعات می تواند به انتظارات فرماندهی معظم كل قوا و ملت مسلمان و وظیفه همیشگی خود یعنی پاسداری از اسلام و انقلاب اسلامی عمل نماید كه در این راه نیاز به برخی اقدامات می باشد كه از جمله آنها:

ـ نشر فرهنگ و ارزشهای انقلاب اسلامی، بسیج و دفاع مقدس در فضای سایبری

ـ مقابله با تهدید نرم در فضای سایبری

ـ فضا سازی و تبلیغ در فضای مجازی برای ارزشهای اسلامی و انقلابی

ـ ایجاد ارتباطی موثر بین بسیجیان صاحب فكر و اندیشه و قلم و هنر در فضای سایبری

ـ استفاده بهینه از توانمندیهای بسیجیان در فضای مجازی و هدایت و ساماندهی آنان در راستای اهداف انقلاب اسلامی

ـ انجام ماموریتهای ویژه در فضای مجازی و جلوگیری از كارشكنی ها و ایرادات امنیت فضای مجازی

- وبلاگ نویسی دینی و تعالی بخشی اسلامی

- همكاری های متخصصان هنری

- هویت یابی و هویت بانی از اصالت ناب ایرانی اسلامی

- ارزش آفرینی و بهره مندی از نخبگان فرهنگی و سرمایه های اجتماعی

- اشاعه موازین و مبانی حجاب اسلامی

- رفع شبهات و جبران خلاء های موجود در این حوزه

- حضور پررنگ و نقش آفرین، جریان سازی و تولید پیام در فضای مجازی برای تاثیر در افكار عمومی دانشگاه و جامعه

تربیت و بكارگیری دانشجویان بسیجی و غیر بسیجی و سازماندهی آنها در گروههای مرتبط برای بهره برداری بیشتر از طریق فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات

- كاهش نقش مخرب دشمنان در فضای مجازی

- اطلاع رسانی به موقع ، حجیم و موثر از طریق شبكه اینترنت

- ایجاد فضای مناسب و مطلوب برای افكار عمومی، دانشگاه و جامعه

- مقابله با هرگونه عملیات روانی دشمن و گروههای افراطی در دانشگاه و جامعه


نوشته: هادی ایمانی

كارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات