حسن طهرانی مقدم

پس از ایام دفاع مقدس ما فقط سامانه موشکی اسکاد بی را داشتیم که وارداتی بود و موشک نازعات که آن هم برای عملیاتی شدن کاملش نیاز به مقداری کار داشت تا به آن مرحله برسد. در این شرایط سردار مقدم دست به طرح‌ریزی برنامه‌ای زد که برای خود ما و حتی تعدادی از بچه‌ها بیشتر شبیه یک رویا بود. چند ماه که گذشت، ایشان گفت که آرزوی من این است و روزی خیالم راحت می‌شود که به سامانه‌ موشکی دست پیدا کنیم که رژیم غاصب اسرائیل را مورد هدف قرار دهیم. این زمانی بود که ما موشک اسکاد 300 کیلومتر آن هم وارداتی غیربومی داشتیم و حتی داشتن موشک اسکاد سی که دارای 500، 600 کیلومتر برای ما یک هدف بسیار بزرگ بود که اگر ما به این سامانه دست پیدا می‌کردیم کار بزرگی انجام داده بودیم. اینجا بود که سردار مقدم آرزویی می‌کند که قائدتا باید موشک با 1200، 1300 کیلومتر برد داشته باشد که بتواند به طور جدی مقابل رژیم صهیونیستی بایستد اما کار برای حاج حسن تمام نشده بود. به خاطر داریم آن زمانی که اعلام شد جمهوری اسلامی ایران صاحب سامانه موشکی شهاب 3 شد در اردوگاه دشمن چه اوضاعی پیش آمد. در هر مقطعی که فن‌آوری سامانه‌های موشکی پیشرفته‌تر می‌شد این رعب و وحشت در دل دشمن بیشتر گسترش پیدا می‌کرد.

راوی: سردار نامی از فرماندهان موشکی سپاه