روزنامه الحدث در گزارشی در این رابطه خبر داد کاخ سفید تمایل دارد بندر بن سلطان یکی از شخصیتهای عربستانی که روابط گسترده ای با واشنگتن و تل آویو داشته و مورد تایید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) نیز هست، در راس قدرت در عربستان قرار بگیرد.

این روزنامه عربی به نقل از منابع سیاسی و دیپلماتیک که آنها را بسیار مطلع توصیف کرده ، خبر داد بندر بی صبرانه در انتظار مرگ عبد الله بن عبدالعزیز است تا قدرت را در این کشور نفت خیز به دست بگیرد.

به اعتقاد این منابع، بندر هم اکنون سازمانهای امنیتی را با خود همراه کرده و تعداد زیادی از شاهزاده های سعودی نیز با توجه به ارتباطی که با سازمانهای اطلاعاتی خارجی دارند از وی حمایت خواهند کرد.

منابع مذکور خبر می دهند که بندر از فرصت بیماری پادشاه استفاده کرده و تغییراتی را در مراکز قدرت و به خصوص سازمان تحت امرش (سازمان اطلاعات عربستان) انجام و تعدادی از شاهزاده ها را هم از آن اخراج کرده است.

همچنین بندر بن سلطان روابط اطلاعاتی گسترده ای را با رهبران کشورهای مجاور برقرار کرده و در همین راستا همکاری گسترده ای را با رژیم صهیونیستی برقرار کرده است، زیرا از دیدگاه او این همکاری به عنوان یکی از مراحل محوری در دریافت حمایت اطلاعاتی آمریکا خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، بندر بن سلطان در این راستا تلاش می کند تا پادشاهی عربستان را یک پادشاهی سلفی ـ وهابی اعلام کرده و با استفاده از حمایتهای مالی از گروه های سلفی از آنها به عنوان بازوهایی در کشورهای مختلف جهان سود ببرد.