كه فلان نماینده برای فلان پروژه شهرستان حوزه انتخاباتی‌اش نیاز به همراهی دارد و لذا امضای چنین سؤالاتی باعث روابط نزدیك و پس گرفتن امضا منجر به روابط نزدیك‌تر می‌شود!
متأسفانه در عملكرد بخش‌هایی از حوزه‌های اقتصادی دولت، آنچه این روزها شاهدش هستیم، در واقع عملكرد غیر‌قانونی و یا دست كم نادیده گرفتن بخش‌هایی از قانون است كه شاید دفاع مسئولان و وزرا در نظر نمایندگان یا طیف دیگری از مسئولان اقناع به شمار‌ آید‌ اما در بین عوام و در تاكسی‌ها بیشتر شبیه اغماض و.‌.‌. است.
نكته اصلی هم همین است كه اگر قرار است بنابه هر ملاحظه‌ای عمل غیر‌قانونی انجام شده علنی شود، به عنوان مثال محدودیت‌های اطلاع‌رسانی وجود دارد یا مشكلات بودجه‌ای كه دستورالعمل‌های صادره دارای طبقه‌بندی محرمانه است و... باز هم نباید با این پدیده‌ها تا این حد ساده برخورد كرد زیرا غیر از كاهش سرمایه‌های اجتماعی تبعات منفی اقتصادی نیز به بار خواهد آورد و هر تصمیمی از سوی مسئولان با چنین نگاهی نزد افكار عمومی با پشتوانه محكمی همراه نخواهد بود. حال آنكه در سال آینده و با توجه به پیش‌بینی وضعیت موجود، سالی منقبض در اعداد بودجه خواهیم داشت و این فشارها به طور قطع و یقین همراهی مردم را می‌طلبد. نگذاریم نگاه مردم با تبلیغ دشمنان و رسانه های خارجی و اشتباهات و ناپختگی‌های مدیریتی همسو شود. گاهی یادآوری این نكته به نمایندگان مجلس ضروری است كه معمولاً عملكرد شما به صورت زنده قابل رؤیت است و تبعات تصمیم‌گیری‌های شما نیز همچنین. از یاد نبریم كه اغماض با اقناع نزد افكار عمومی متفاوت است و نزدیك كردن یا منطبق كردن این دو در سطوح سؤال از یك وزیر یا موارد مشابه دیگر به طور حتم تبعاتی به مراتب بیشتر از احضار یا حتی استیضاح یك وزیر دارد.

منبع : جوان آنلاین