به گزارش ایلام فردا به نقل از آبدانان نیوز، تنها داروخانه خیریه که متعلق به درمانگاه خیریه شفا آبدانان بود ، به دلیل استفاده از بخاری نفتی، در آتش سوخت.
در این آتش سوزی بخشی از داروهای موجود در این داروخانه در آتش سوختند.
این آتش سوزی توسط نیروهای امدادی و کمک مردم خاموش شد.
این درمانگاه در سال 88 به منظور ارائه خدمات به اقشار کم درآمد منطقه مورد بهره برداری قرار گرفت.