سرهنگ جعفری در دیدار با هیأت قرآنی بسیج گفت :«بسیج» نامی که در لوای خود نوعی سرسپردگی مقدس بر ایمان پاک الهی دارد و نهادی است رشید و تنومند که از اعماق تاریخ و تعالیم اسلام و قرآن ریشه گرفته است.

فرمانده سپاه ناحیه آبدانان اظهار داشت: بسیج بعنوان نهادی انقلابی به فرمان امام تأسیس شد تا جامعه اسلام همیشه آماده باشد تا در مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمنان انقلاب اسلامی پایداری نماید.


وی افزود: امام خمینی (ره) مکرراً بر الهی و اسلامی بودن بسیج مسلمانان تأکید می نمودند. چنانکه فرمودند:

بسیج لشگر مخلص خداست که دفتر تشکیل آن را همة مجاهدان از اولین تا آخرین، امضاء نموده اند(بسیج در اندیشه اما ص 156)... ائمة ما با همان دید الهی که داشتند، می خواستند که این ملتها را با هم بسیج کنند از راه­های مختلف، اینها را یک پارچه کنند تا آسیب پذیر نباشند (همان ص15)اگر دفاع بر همه واجب شد، مقدمات دفاع هم باید عمل شود ... اینطور نیست که واجب باشد بر ما که دفاع کنیم و ندانیم چه جور دفاع کنیم(همان ص83)... (لذا) ممکت اسلامی باید همه­اش نظامی باشد و تعلیمات نظامی داشته باشد.(صحیفه نور،ج10ص239)

  سرهنگ جعفری گفت : کلام قرآن در خصوص ضرورت مجاهدت در راه ایمان، از صراحت و وسعت خاصی برخوردار است. چنانکه در آیات متعددی از قرآن کریم به ضرورت بسیج و آمادگی مسلمانان برای مبارزه با دشمنان دین خدا، بیان شده است.

فرمانده سپاه ناحیه آبدانان اظهار داشت: خداوند جهاد را بر همة مسلمانان واجب نموده و حکم کوشش در راه احقاق حق را بر عهدة همه اعضای جامعه قرار داده است (بقره 216) لذا دستور بسیج مؤمنان که عمدتاً نیز از مستضعفان جامعه هستند را باید از بطن تعالیم حقه اسلام و از کلام صریح قرآن دانست ( نساء 71)

وی در پایان تأکید کرد:بسیج باید فعالیت های خود را در حوزه آموزش قرآنی افزایش داده و در راس برنامه های خود قرار دهد.


ilam.basij